Mungkin sebagian orang terkadang merasa kaget dan terperanjat, bahkan bersedih hati jika melihat banyaknya para pezina dan peminum khamr, namun mereka tidak Tersentuh ketika melihat banyaknya orang yang mencari berkah di kuburan serta mengalamatkan berbagai macam ibadah ke objek-objek syirik tersebut.

Padahal zina dan minum khamr (meski) melakukan perbuatan dosa besar, namun tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sementara mengalamatkan sebuah ibadah kepada selain Allah adalah sirik yang membuat pelakunya mati kafir jika dia mati dalam keadaan melakukan perbuatan syirik tersebut.

Oleh sebab itu, para ulama rabbani menjadikan pelajaran
aqidah sebagai asas yang paling mendasar

.
Tersebutlah seorang syaikh yang telah menulis sebuah kitab yang
menjelaskan tentang urgensi tauhid. Dia menjelaskannya kepada
para muridnya dan terus mengulang-ulang pembahasannya.

Suatu hari murid-muridnya berkata,

“Wahai Syaikh, kami berharap Anda mau mengganti pelajaran
yang Anda sampaikan kepada kami dengan materi-materi yang lain, seperti kisah sirah, dan sejarah.

Syaikh itu menanggapi,

“Insya Allah akan saya pertimbangkan.”

Keesokan harinya dia keluar menemui murid-muridnya dengan wajah yang menyiratkan kesedihan dan beban pikiran. Merekapun bertanya tentang hal yang menyebabkan beliau bersedih.

Dia menjawab, “Aku mendengar bahwa seorang warga kampung tetangga menempati rumah baru, dia merasa takut diganggu jin, lalu dia menyembelih seekor ayam jantan di ambang pintu untuk mendekatkan diri kepada jin, dan aku telah mengirim seseorang untuk mencari kebenaran berita tersebut.”

Ternyata para muridnya tidak bereaksi apapun mendengar berita tersebut.

Mereka hanya berdoa memintakan hidayah bagi orang tersebut, dan mereka hanya terdiam.

Keesokan harinya syaikh kembali menemui mereka, dan berkata: “Kami telah mendapatkan kejelasan berita tersebut, ternyata peristiwanya tidak seperti yang aku dengar.

Lelaki tersebut tidak pernah menyembelih seekor ayam jantan untuk mendekatkan diri kepada jin, tapi yang dilakukannya adalah berzina dengan ibunya.”

Kontan mereka gempar dan marah. Mereka mencaci-memaki dan mengoceh banyak.

Mereka berkata, “Perbuatannya harus digugat, dia harus dinasihati, dia harus dihukum.”
Dan banyak lagi umpatan mereka.

Kemudian syaikh berkata,

“Sungguh aneh kalian ini. Begitukah reaksi kalian mengingkari orang yang terjerumus dalam satu perbuatan dosa besar padahal perbuatan itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Tapi kalian tidak mengingkari orang yang terjerumus dalam kemusyrikan, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, dan mengalamatkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla?”

Murid-muridnya terdiam. Kemudian syaikh menunjuk salah seorang dari mereka sambil berkata,

“Bangun dan ambilkan kitab tauhid, kita akan membahasnya dari awal!”

Syirik adalah dosa yang paling besar. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni perbuatan syirik selamanya – selagi pelakunya tidak mau bertaubat.

http://www.raudhatulmuhibbin.org/

Iklan